• česky
  • english

Pojízdná lešení Layher

Pojízdná hliníková lešení Layher mají svou nezastupitelnou úlohu při provádění staveb, jak zejména v PSV, tak i v průmyslovém použití. Sortiment komponentů Layher umožňuje velký výběr sestav o různých rozměrech a výškách pracovních podlah.

Přednosti pojízdných hliníkových věží Layher:

  • vlastnosti pojízdného lešení - tuhost, nízká hmotnost, flexibilita
  • konstrukce pojízdného lešení - je složeno z minimálního počtu dílů
  • montáž a demontáž je jednoduchá, systém pojízdného lešení umožňuje montáž pouze 1 pracovníkem
  • všechny díly pojízdného lešení mají malou hmotnost a jsou velmi skladné (nízké náklady na dopravu, manipulaci i skladování)
  • všechny sestavy pojízdného lešení jsou řádně homologovány Výzkumným ústavem bezpečnosti práce v Praze a vyhovují nejvyšším požadavkům na kvalitu dle TÜV